top of page

European Biosafety Association Conference April 2023, Athens, Greece

M. Sencer KARAGUL; President of Eurasian Biosafety and Emre OZAN, executive member of society have participated in 2023 European Biosafety Association (EBSA) Conference in Athens, Greece.

You can access the updates through instagram https://www.instagram.com/eurasianbiosafety/

2 views0 comments

Recent Posts

See All

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı ile Tarım Hayvancılık ve Gıda Uygulama Teknoloji ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Biyogüvenlik ve Biyoterörizm Se

bottom of page